معرفی هیئت مدیره و مدیران

Last updated on خرداد ۱۳ام, ۱۳۹۹ at ۰۶:۳۳ ب.ظ

محمود اقبالی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
عبدالرضا امیدی
رئیس هیئت مدیره
رحیم خادمی
نائب رئیس هیئت مدیره
محمد صدری نيا
مديريت سرمايه های انسانی
داخلی (140) 02144545734داخلی (140) 02144545736
بهرام فرزانه شریف
مديريت بازرگانی
داخلی (192) 02144545734داخلی (192) 02144545736
مصطفی ملکان
مدیریت حراست و مشاور مدیر عامل
داخلی (220) 02144545734داخلی (220) 02144545736
خسرو امامقلی
مديريت توليد
داخلی (109) 02144545734داخلی (109) 02144545734
فرزاد حامد
مديريت مهندسی و كيفيت
داخلی (120) 02144545734داخلی (120) 02144545736
مجيد رضايی
مديريت حقوقی
داخلی (105) 02144545734داخلی (105) 02144545736
محمد ادمن
مديريت مالی و اقتصادی
داخلی (170) 02144545734داخلی (170) 02144545736
حسين اميرآبادی
مديريت برنامه ريزی و لجستيك
داخلی (116) 02144545734داخلی (116) 02144545736

همکاران ما

ایران خودرو ایساکو ایساکو کیش

دریافت اپلیکیشن سازمانی

دانلود برنامه از سیب ایرانی
دانلود برنامه از بازرگانی همگام

Template Design:Dima Group